Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/rccolaf/public_html/klasat/klasa.web.php on line 764
RC Cola - Produktet

Produktet

 Përmbajtja: ujë, sheqer, lënda bazë: lëng fruti molle min. 12%, limontos, konzervues: E 242 max. 250 mg/l, E 202 dhe E 211 në kombinim deri në max. 400 mg/l, stabilizuesi E 1450, anti-oksidans E 300 dhe E 306. Ngjyrat: E150d, E104 dhe E133, aromë molle. Materja e tharë min. 8%. I pasterizuar. 

Prodhohet me licensë dhe autorizim të ROYAL CROWN COLA INTERNATIONAL, pjesë e Cott Beverages INC., Columbus, GA, U.S.A.